Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Ribe Stifts fortsatte fokus på at tiltrække og tilknytte præster

Vores mål er klart: Vi ønsker at skabe et stærkt og støttende fællesskab, hvor præster kan trives og vokse i deres tjeneste, og hvor jobsøgende præster har lyst til at søge til.

Foto af alle deltagerne

I Ribe Stift erkender vi de udfordringer, vi står overfor med at tiltrække præster og vi er dedikerede til at finde løsninger gennem samarbejde og engagement. Derfor har vi særligt fokus herpå - i form af vores dedikerede projektgrupper som består af hhv. præster og menighedsrådsmedlemmer fra stiftet.

D. 17. april mødtes projektgrupperne i skønne omgivelser ved Jerne Sognehus i Esbjerg for sammen at drøfte vores fælles mål for at styrke vores stift og gøre det attraktivt for alle jobsøgende præster.

Projektgrupperne præsenterede deres aktuelle arbejde og fremlagde spændende planer. Her er et kort udpluk:

 Projektgruppen for Onboarding: udvikling af digitale løsninger til at byde nye præster varmt velkommen.

 Projektgruppen for Teologisk Faglighed: kommende efterårs webinarer med fokus på den teologiske faglighed som stiftet er kendt for.

 Projektgruppen for Godt Præsteembede: idebankpulje hvor præster i stiftet kan søge om penge til aktiviteter, der fremmer det gode kollegaskab præster imellem.

 Projektgruppen for Bliv præst i Ribe Stift: Sommerpraktik uge 33 for studerende samt Lån En Prædikestol: arrangementer og initiativer for at lade de studerende snuse til præsteembedet i stiftet.

 

Vores mål er klart: Vi ønsker at skabe et stærkt og støttende fællesskab, hvor præster kan trives og vokse i deres tjeneste, og hvor jobsøgende præster har lyst til at søge til. Vi tror på, at ved at investere i vores præster skaber vi en positiv indflydelse på vores menigheder og lokalsamfund.

 

Følg med her på vores hjemmeside eller vores Facebook-profil, hvor vi løbende vi orienterer og fortælle om projektgruppernes gode tiltag og aktiviteter.