Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Stiftspræstemøde 2024

Invitationer

Tidspunkt: 08:00-
Sted: Vingsted Hotel og Konferenceventer

KROP OG ÅND

Tirsdag den 28. maj 2024

09.00

Gudstjeneste i Nørup Kirke
v/ sognepræst Susanne Østbjerg Kargo
 

10.30

Velkomst

Foredrag
Kroppen i Det Gamle Testamente og Det Gamle Testamente i Kroppen.
v/ Anne Katrine de Hemmer Gudme

 

Tro og religion foregår ikke bare i hovedet og i tankerne, men i og med hele kroppen. Med dette oplæg vil jeg fortælle om kroppens betydning i Det Gamle Testamente og introducere til en såkaldt ’korporlig’ læsning af bibelteksterne, en læsning, hvor man fokuserer på krop og materialitet, på krop og sprog, og på krop og sanser. Programmet består af en kombination af foredrag, fælles tekstlæsning og samtale.

 

Professor i Det gamle testamente

Det Teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

 

12.30

Frokost

14.00

Foredrag
Alene og Fælles i et Kirkehistorisk Lys.
V/Mette Birkedal Bruun

 

Oplægget vil skitsere nogle lange kirkehistoriske linjer vedrørende tilbagetrækning og engagement som udgangspunkt for en diskussion af materielle og immaterielle rum og om grænsedragninger mellem privathed og fællesskab. Det handler om, hvordan mennesker i løbet af historien har udviklet og undersøgt måder at ”være i verden uden at være af verden” på. Det handler om afgrænsninger og udvekslinger mellem det individuelle og det fælles.

 

Professor i kirkehistorie, Københavns Universitet, leder af Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Privacy Studies.
Cand.theol. (KU), ph.d. i kirkehistorie (AU), dr.theol. (KU)

 

16.15

Biskoppens time

18.30

Middag, revy og dans

 

 Onsdag den 29. maj 2024

 

09.15

Bibeltime
V/Tine Bøge Pedersen

10.00

Foredrag
Hånd og ånd

v/Peder Frederik Jensen

Om håndværk, arbejde og dets betydning og glæden ved det.

 

Peder Frederik Jensen: Bådebygger og forfatter blandt andet til bøgerne ”Læretid”, ”Det Danmark, du kender” og senest ”Rans vilje”.

Desuden har Peder Frederik Jensen lavet et dokumentarisk arbejde i Centralafrika med henblik på at dokumentere de oprindelig folks livsvilkår.

 

12.00

Frokost

 

 

Det praktiske:

Sted:                        Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Deltagere:                Præster, emeriti og ægtefæller

Salmebog:               Bedes medbragt

Tilrettelæggelse:    

Elof Westergaard
Erling Kristensen
Charlotte Locht
Poul Ivan Madsen
Marianne Elneff Bertelsen
Sidsel Keibel Blom

Tilmelding:               Klik her eller scan QR-koden
Senest den 22. maj 2024

Deltagerpris:            Tjenestegørende præster deltager gratis. For pastores emeriti samt ægtefæller skal der til Ribe Stift indbetales kr. 400,00 pr. person. Faktura på beløbet vil blive fremsendt, når vi har modtaget tilmelding.

Befordrings-
godtgørelse:               Der gives befordringsgodtgørelse til lav takst