Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Kalender

Tidsrum: 17:00-18:00
Sted: Ribe Domkirke
Biskop
Tidsrum: 10:00-
Sted: Ribe Domkirke
Biskop
Tidsrum: 14:30-
Sted: Aktivitetscenter, Egebæk-Hviding
Biskop

Biskoppens opgaver

Biskoppen har en række officielle pligter som øverste gejstlige og administrative myndighed i Ribe Stift og som del af det danske bispekollegium.
Biskoppen skal således blandt andet godkende, at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger foretages mindre ændringer i liturgi og ritualer eller benyttes andre salmebøger eller salmebogstillæg end de autoriserede.

Udnævnelse af nye præster

Biskoppen skal medvirke ved udnævnelse af stiftets præster. Biskoppen leder et orienteringsmøde forud for, at menighedsrådet træffer beslutning om, hvilke kandidater der skal indstilles som den nye præst.
Biskoppen afholder bispeeksamen og giver kollats (udnævnelse) til endnu ikke ordinerede ansøgere til præstestillinger. Biskoppen foretager ordination til embedet, når valget som præst i et sogn er truffet.

Kontakt til stiftets præster og menighedsråd

Biskoppen godkender brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger. Biskoppen mægler, hvis der opstår stridigheder mellem præst og menighedsråd. Og biskoppen afgør desuden administrative og økonomiske spørgsmål sammen med stiftsamtmanden.

Curriculum Vita

2014-Biskop over Ribe Stift
2009-2014Provst i Silkeborg Provsti
2005-2014Præst i Mariehøj Sogn, Silkenborg
1991-2005Præst i Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde Pastorat
1991Cand. teol., Århus Universitet
1986Gift med cand. theol., seminarielektor Kirsten Margrethe Andersen, datter af tidligere kirkeminister A. O. Andersen og Esther Andersen (død i 2001).
Tre børn: Elias ( 1990), Clara (1993) samt Anna (2000).
1981Student fra Struer Statsgymnasium
1962født i Lemvig. Forældre: Sten- og billedhugger Ejgil Westergaard og Bente Westergaard 

 

Tillidshverv:

Formand for Foreningen for Kirkegårdskultur
Formand for Løgumkloster Kirkemusikskole
Formand for Folkekirkens uddannelses- og videnscenter (FUV)
Formand for Ribe Katedralskole
Formand for Museet for Religiøs Kunst 
Bestyrelsesmedlem Ribe Kunstmuseum
Bestyrelsesmedlem Ribe Domkirkemuseum
Bestyrelsesformand Ribe Kloster

 

Forfatter til:

Sørgesange fra Ribe (2020)
Gravskrift eller...? Kirkegårdens betydning og fremtid (2017) (med flere)
Min byzantinske notesbog (2017)
Det blændende lys (2012)
Sten over Muld (2009)
Opstandelsens billeder (2005)
Har endvidere skrevet og redigeret en lang række artikler i aviser, bøger og tidsskrifter om aktuelle forhold mellem kirke og samfund, især inden for emnerne kunst og kristendom, kirkegårdskultur og bøn.

Medlem af arbejds- og redaktionsgruppen bag udgivelsen af bønnebøgerne:
Himlen i mine fodsåler samt Gudstjenestens Bønner I (2012) og II (2014)
I Gudstjenestens bønner I (2012) bidrager Elof med nye bønner til hele kirkeåret.
Medredaktør af Glædelig Jul, udgivet af Grundtvigsk Forum
Med i redaktionen for Årsskrift for Kirkegårdskultur. (2000-2017)
Redaktør af Ribe Stiftsbog, 2000-2005
Redaktionsmedlem af tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 1996-2009.